Wyrównywanie szans

Dla wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży i dzieci z ubogich rodzin Stowarzyszenie przeznacza, znaczący procent środków uzyskanych z 1 % podatku. Co roku przekazujemy kwotę ok. 6 – 8 tysięcy złotych na zakup tornistrów, ćwiczeń, podręczników do bibliotek szkolnych z przeznaczeniem dla ubogich uczniów, na dopłaty do wyjazdów dzieci na ,,zieloną szkołę’’, na zakup biletów autobusowych do szkół, poradni diagnostycznych, na doposażenie świetlic szkolnych i środowiskowych w sprzęt, artykuły szkolne, gry edukacyjne itp.

Art. szkolne 016

4 6 podreczniki 033 podreczniki 030

5Książki 1 ksiązki

Stowarzyszenie wspomaga również uzdolnioną młodzież działającą w ,,Modelarni”, zespole „Wesołe Nutki, w zespole ,,TAAKA Kropa” oraz działającą w młodzieżowych klubach sportowych ,,SARI”, ,,GEPARDY” i innych.

7wspieranie uzdolnionych 2

Osiny i przedszkole 19 002

Osiny i przedszkole 19 0049 10

1213

grupy sportowe 10420326_1461041297488087_8047972345066445692_n 1545162_1468955280030022_4852870227978211166_n

8