Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom chorym, dzieciom specjalnej troski, samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Stowarzyszenie, w miarę swoich możliwości, stara się odpowiadać na prośby o wsparcie dla dzieci spoza Żor: chorych, pozbawionych rodzin, czy w szczególnych okolicznościach, np. powodzi.
Pomagamy dzieciom głównie z Żor, ale również z Częstochowy, Poznania, Chorzowwrite my essay now pay someone to write my essaya, Sosnowca, Rudziczki i Rybnika. Objęliśmy pomocą Szkołę w Libiążu, która ucierała wskutek powodzi.
Aby pomóc rodzinom o niskim statusie materialnym, oddziałom szpitalnym, Stowarzyszenie pozyskuje, od sponsorów, sympatyków i ludzi dobrej woli, odzież, bieliznę pościelową, meble, sprzęt sportowy i wyposażenia domu. Ponadto przygotowuje, z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, świąteczne paczki rodzinne z żywnością i środkami czystości.
Dzieci niepełnosprawne i chore, w miarę swoich możliwości, Stowarzyszenie zawrite my essay now pay someone to write my essayopatruje w niezbędny sprzęt, np. komputery.
Dbając o wypoczynek i organizację czasu wolnego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach wspiera finansowo działalność ,,Modelarni’’ prowadzonej przez MOSiR, akcje: ,,Lato w mieście” i „Zima w mieście” organizowane przez Caritas, MOPS i MOSiR, działalność Stowarzyszenia BALLO.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach, mając na celu szeroko rozumiane dobro dzieci, chętnie współpracuje z instytucjami i organizacjami, które działają dla dzieci i ich rodzin; wspiera je materialnie, finansowo i organizacyjnie.
Wspieramy finansowo również Hospicjum CORDIS w Katowicach, gdzie leczone są też dzieci Żor.

Działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach oparta jest wyłącznie na pracy wolontariuszy. Wszyscy oni kierują się maksymą Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Posiadamy swoje logo, dzięki któremu nas rozpoznajecie, autorstwa wspaniałego żorzanina Pana Stanisława Szwarca.

logo