Koniec roku tuż, tuż. Czas na podsumowania, refleksje i podziękowania.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach w 2016 r. w pigułce.

Oj ! Działo się u nas dużo i było bardzo pracowicie!

Na początku roku zmieniła się siedziba i skład Zarządu stowarzyszenia.

Biorąc pod uwagę rządowe wsparcie dla rodzin 500+, stowarzyszenie przeniosło ciężar swojej pomocy na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych, rodzin i samotnych matek, znajdujących się w kryzysowej sytuacji oraz placówek oświatowo – wychowawczych.

W pierwszej kolejności reagowaliśmy na prośby rodziców o pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci. Z naszego finansowego wsparcia na leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, rehabilitację skorzystali : Patryk, Raduś, Kubuś, Daniel, Martynka, Julia, Julia, Monika, Jaśminka.

Zajączek, Dzień Dziecka, Mikołaj , to święta naszych podopiecznych, więc także w tym roku przeprowadziliśmy z tej okazji akcje;

Zajączek dotarł do Ochronki Caritas i świetlicy Horyzont.

W Dniu Dziecka, wraz z clownem dotarliśmy z prezentami do dzieci z Ochronki Caritas, dzieci z oddziału pediatrii Szpitala Miejskiego w Żorach. Dzieci, uczestniczące w zajęciach plastycznych fetowały swoje święto w siedzibie stowarzyszenia.

Mikołaj, obdarował prezentami dzieci w: OREW, Ochronce, na oddziale pediatrii Szpitala Miejskiego, w świetlicach: Horyzont i Wyspa, a także w siedzibie organizacji.

Mikołaj dodatkowo obdarował wielkimi paczkami z przyborami szkolnymi zaprzyjaźnione przedszkola, które najbardziej zaangażowały się w zbiórkę nakrętek plastikowych i placówki, które opiekują się dziećmi i młodzieżą z ubogich rodzin.

Wzorem poprzednich lat wsparliśmy placówki, organizujące wypoczynek zimowy i letni dzieci pozostających w Mieście, w tym: MOSiR, świetlice środowiskowe, Hufiec ZHP, Parafię św. Stanisława.

Organizacje rozwijające pasje i zainteresowania dzieci, w tym Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Ballo”, Zespół ,,Małe Rojanki’, Centrum Edukacji Regionalnej otrzymały finansowe wsparcie niezbędne dla wypełniania ich zadań i misji.

Dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysowej sytuacji otrzymały; dofinansowanie do ,,Zielonej szkoły”, opłatę obiadów w szkole.

Wsparliśmy też XVIII Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i spotkanie wigilijne WTZ,

W ciągu całego roku udzielaliśmy pomocy podopiecznym w zakresie odzieży, sprzętu, mebli.

Od czerwca stowarzyszenie realizowało projekt ,,Zmiana” w ramach programu Tesco ,,Decydujesz, pomagamy”, organizując cykliczne warsztaty plastyczne z nauką przedsiębiorczości dla mam i dzieci. 22 lipca w warsztatach uczestniczyli uczestnicy Światowych Dni Młodzieży.

Wytwory warsztatów wystawiono w grudniu na kiermaszu świątecznym w Tesco, z którego dochód przeznaczony jest na dalszą działalność statutową stowarzyszenia.

Aby pomagać stowarzyszenie korzysta, jako OPP, z wpłat z 1% podatku dochodowego, z wpłat od sponsorów i darczyńców. Pozyskiwaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci służy akcja, którą prowadzimy wspólnie z WTZ na terenie całego miasta ,,Nakrętki plastikowe”. Kolejna akcja, która pozwala zdobywać dodatkowe środki na cele statutowe to ,,Przekaż końcówkę swojego zarobku”. Choćby 1 złotówka miesięcznie, zadeklarowana przez pracownika w księgowości daje nam realne kwoty na pomoc dzieciom.

Od 2009 r. realizujemy akcję skierowaną do nowożeńców ,,Zamiast kwiatka przybory szkolne”. W tym roku 5 cudownych Młodych Par wzięło udział w naszej akcji, przekazując wielkie ilości artykułów szkolnych.

Od naszych darczyńców dostajemy odzież, zabawki, sprzęt. Rodziny potrzebujące mogą je otrzymać odwiedzając naszą (działającą cztery dni w tygodniu) giełdę odzieży używanej.

Cele statutowe stowarzyszenia, mogą być realizowane z pomocą naszych wspaniałych : członków wspomagających, wolontariuszy, przyjaciół, darczyńców, sponsorów.

Do tych ostatnich w tym roku dołączyły dwie cudowne firmy, które w znaczący sposób obniżają nasze koszty administracyjne, tj. eiNET Jacek Paleczny (dostawca bezpłatnego internetu) i druga Firma, która pragnie pozostać anonimowa.

Wszystkim naszym wiernym darczyńcom i sponsorom (często proszącym o anonimowość) po stokroć dziękujemy. To dzięki Wam, przyjaciołom naszej organizacji, a nade wszystko naszych podopiecznych, Kapituła Konkursu ,Wolontariusz 2016 r.” doceniła nasze stowarzyszenie, wyróżniając go tytułem ,,Diament Wolontariatu”

Dziękujemy za każde dobro, którym obdarzyliście naszych podopiecznych i naszą organizację.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Przyjaciołom naszego stowarzyszenia życzymy
zdrowia, radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Magicznego świątecznego nastroju i odpoczynku .
A w Nowym Roku 2017 zrealizowania wszystkich
marzeń i planów!

choinka