Historia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach swoimi korzeniami sięga do roku 1998. Formalnie działa od 1999r. W latach 1999–2004r. organizacja działała pod nazwą Stowarzyszenia Pomocy Polskim Dzieciom na Wschodzie. Jej założycielem był Jan Socha, bezgranicznie oddany idei niesienia pomocy potrzebującym Polakom na Wschodzie. Z inicjatywy Pana Jana wielokrotnie wysyłano pomoc rzeczową i finansową do Lwowa, Jaworowa, Złoczowa i Mościsk na Ukrainie. Pomoc ta przeznaczona była dla dzieci z polskich sierocińców, przedszkoli oraz polskich szkół nr 11 i 25 we Lwowie. Pomagano też polskim ubogim rodzinom, jak i ludziom starym i schorowanym zamieszkałym na Ukrainie. Pomoc przekazywana była za pośrednictwem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej jak i „Caritas”.

W 2004 roku zmieniono dotychczasową nazwę organizacji na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach. Od 2006 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, co umożliwia mu pozyskiwanie środków finansowych z 1 % podatku dochodowego.

Pieniądze uzyskane z 1% Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach przeznacza, w pierwszej kolejności, na pomoc w leczeniu dzieci ciężko i przewlekle chorych, w tym płacenie za leki, dojazdy do placówek diagnostycznych i leczniczych, na pomoc rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom w leczeniu, żywieniu, edukacji, ubraniu i organizowaniu wypoczynku ich dzieciom.

Wieloletnia i znacząca działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu w nią: członków, sympatyków, niezawodnych sponsorów i całej wielkiej rzeszy ludzi dobrej woli, którzy wspierają organizację, w różny sposób, każdego dnia. Jednak pierwszoplanową rolę, w działaniach Stowarzyszenia, należy przypisać jego kolejnym Prezesom; wspomnianemu już wcześniej Panu Janowi Sosze, Panu Ludwikowi Wróblowi oraz Pani Augustynie Paszendzie-Kapie. Każda z tych postaci to niezwykła osobowość, mająca duży wpływ na budowanie wspólnoty lokalnej – „Małej Ojczyzny”. W dobie kryzysu działań społecznych są oni wzorem postawy „być dla drugiego”.

Pan Ludwik Wróbel kieruje działalnością Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Osiny”. Otrzymał : zaszczytny tytuł „Ślązak roku 2008”, statuetkę ,,Phenix Sarensis”. Wyróżniony także złotą odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Pani Augustyna Paszenda-Kapa za swoją postawę i działalność charytatywną została nominowana w 2009 r. do nagrody „NARCYZ 2009”, przyznawanej od 9 lat przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, a w grudniu 2011 r. otrzymała tytuł „Wolontariusz Roku 2011” przyznany w ramach konkursu organizowanego przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach, pod patronatem Prezydenta Miasta Żory.

W maju 2014 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach obchodziło 15-lecie swojej działalności.